[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ
ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ KM
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

"เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้" จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมคลังความรู้ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ร่วมกันเรียนรู้ เป็นเครือข่ายที่มีสายสัมพันธ์อันเกิดจากมิตรภาพที่ร่วมกันสาน และถักทอ โยงใยเหนียวแน่น ดุจดังใยแมงมุม ด้วยมุ่งหวังที่จะร่วมกันพัฒนา สรรค์สร้าง "เด็กไทย" ให้เป็นคนดีของสังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะพัฒนาสังคมไทยให้เติบโต โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ทดสอบ....
การพัฒนาครูเพื่อจัดก....
แนวทางการยกระดับผลส....
กฎหมายและระเบียบเกี่....
พระราชบัญญัติระเบียบ....
พระราชบัญญัติการศึกษ....
คู่มือการติดตั้งและใ....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 8
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 ภานุพงศ์ พลซื่อ 3
 สุพรรณ 2
 นางสุจิตรา จูมสีมา 1
 นางสาวพัชนี กาสุริย์ 1
 สุพรรณ โพธิพันธ์ 0
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเดือนนี้
50 คน
สถิติปีนี้
687 คน
สถิติทั้งหมด
4305 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
บทความทางวิชาการ
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนร....
ประชาสัมพันธ์ การกรอกผลคะแนนการทดสอบ Pre....
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซด์การจั....
ทดสอบการส่งรายการนำเสนอผลงานผ่านระบบการจ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         การตรวจสอบผลคะแนนการสอบผู้บริหารสถานศึกษา


         ประชุมกรรมการเขตพื้นที่ฯ

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

ทดสอบ
    ทดสอบ.....อ่านต่อ

การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ
    โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดยนางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณ.....อ่านต่อ

แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET NT
    แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET NT.....อ่านต่อ

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์.....อ่านต่อ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 .....อ่านต่อ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 200 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
หมายเลขโทรศัพท์ 042792135 หมายเลขโทรสาร 042792135